Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων στον ιστότοπο και την διακτυακή πλατφόρμα collab.dpa.gr του έργου byDefault γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) όπως συμπληρώνεται από την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων (Ν. 4624/2019). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 3 της παρόντος κειμένου.

Τα προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή φυσικό πρόσωπο. Προσωπικά δεδομένα είναι, για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η διεύθυνση IP. Στο εξής, χρησιμοποιώντας τους όρους «εμείς» και «μας» αναφερόμαστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔ), η οποία έχει το ρόλο του υπευθύνου επεξεργασίας, ως μέλος της κοινοπραξίας του έργου byDefault. Στο εξής, χρησιμοποιώντας τους όρους «εσείς» και «σας», αναφερόμαστε στον επισκέπτη ή/και χρήστη της πλατφόρμας byDefault.

1. Γενικές πληροφορίες: Τι είναι το byDefault;

Το byDefault είναι ένα έργο που έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 101074939. Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2024. Η κοινοπραξία byDefault αποτελείται από τρεις εταίρους από την Ελλάδα που αντιπροσωπεύουν τρεις τομείς: ρυθμιστικό, ακαδημαϊκό και βιομηχανία λογισμικού. Συντονιστής του έργου είναι η ΑΠΔ, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (UPRC) και η εταιρεία ICT abovo ΙΚΕ (ABOVO).

Ο παρών ιστότοπος και η πλατφόρμα αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων διάδοσης και επικοινωνίας που αναλαμβάνει η κοινοπραξία byDefault με στόχο την επιτυχή κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της στο ευρύτερο κοινό.

2. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα Ελλάδα

Email: contact@dpa.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Email: dpo@dpa.gr

3. Επεξεργασία δεδομένων

α) Όταν επισκέπτεστε την πλατφόρμα του έργου: collab.dpa.gr

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα που φιλοξενείται στο collab.dpa.gr χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψετε δεδομένα σχετικά με το πρόσωπό σας. Ωστόσο, το εγκατεστημένο πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας στέλνει αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή ιστού της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, ώστε να δημιουργηθεί μια σύνδεση και να επιτραπεί η πρόσβασή σας στον ιστότοπο.

Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1(ε) του ΓΚΠΔ, και συγκεκριμένα η εκπλήρωση των καθηκόντων της ΑΠΔ που απορρέουν από το άρθρο 57 άρθρο 1 β) και δ) του ΓΚΠΔ και 13 παρ. 1 β) του ν. 4624/2019. Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν επισκέπτεστε την πλατφόρμα και δεν διατηρούνται περαιτέρω.

β) Όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα του έργου: collab.dpa.gr

Προσφέρουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες της πλατφόρμας μας να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη σε αυτήν υποβάλλοντας ένα σχετικό διαδικτυακό αίτημα μέσω της πλατφόρμας.

Η φόρμα εγγραφής στην πλατφόρμα απαιτεί τις ελάχιστες πληροφορίες που χρειάζονται για να είναι δυνατή η αλληλεπίδρασή σας με την πλατφόρμα και τους άλλους χρήστες της. Κατά την εγγραφή, πρέπει να εισάγετε τα ακόλουθα υποχρεωτικά δεδομένα:

• Όνομα χρήστη

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

και, προαιρετικά, το επαγγελματικό προφίλ και τις πιστοποιήσεις σας καθώς και τη χώρα στην οποία βρίσκεστε και τη ζώνη ώρας σας. Η επεξεργασία δεδομένων των υποχρεωτικών πεδίων πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν αιτήματός σας για εγγραφή στην πλατφόρμα και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ και το ίδιο ισχύει και για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, απαντήσεων ή σχολίων σας στην πλατφόρμα. Ωστόσο, οι προαιρετικά παρεχόμενες πληροφορίες του προφίλ σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με νομική βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας τις πληροφορίες που έχετε συμπληρώσει στα προαιρετικά πεδία ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο collab@dpa.gr, ζητώντας τη διαγραφή των πληροφοριών αυτών. Εάν αλλάξετε ή διαγράψετε τη ζώνη ώρας σας, η συνέπεια θα είναι ότι θα παρατηρήσετε διαφορετικές ώρες στην Πλατφόρμα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την αφαίρεση οποιουδήποτε σχολίου, απάντησης ή ανάρτησης που υποβάλατε, εφόσον παρέλθει ο χρόνος εντός του οποίου έχετε τη δυνατότητα να το διαγράψετε ως χρήστης μέσα από την πλατφόρμα.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ θα διατηρηθούν για περίοδο 5 ετών μετά την τελευταία χρήση της Πλατφόρμας και μετά το τέλος του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη Συμφωνία Επιχορήγησης.

4. Cookies

 Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό cookie (wordpress_logged_in_* όπου το “*” είναι μια μεγάλη συμβολοσειρά) που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών ενός συνδεδεμένου χρήστη και είναι απαραίτητο για τη χρήση της πλατφόρμας. Αυτό το cookie λήγει όταν ο χρήστης αποσυνδεθεί ή στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.

5. Κοινοποίηση δεδομένων

Τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν στους εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργάζεται η Αρχή για την υποστήριξη των συστημάτων της. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα φιλοξενείται στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.), το οποίο διαχειρίζεται η ΓΓΠΣΔΔ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας και στο πλαίσιο της εγγραφής σας ως χρήστη, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές εντός Ελλάδας και δεν διαβιβάζονται στο εξωτερικό, ενώ πρόσβαση σε αυτά μπορεί να έχει το αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας ICT ABOVO στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος. Οι ως άνω εκτελούντες την επεξεργασία δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία συνέπεια για εσάς, σχετικά με τα προαιρετικά δεδομένα του προφίλ σας. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον δεν θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει αυτής τη συγκατάθεσης.

• σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και, όπου συμβαίνει αυτό, την πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες αποδεκτών ή τους αποδέκτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα σας, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος αιτήματος για διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας ή εναντίωση προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας.

• σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας που τηρούνται στην πλατφόρμα. Σημειώστε ότι η πλατφόρμα μας παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες τη δυνατότητα να διορθώσουν οι ίδιοι τα δεδομένα που έχουν παράσχει.

• σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στην πλατφόρμα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων·

• σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, να επιτύχετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις.

• σύμφωνα με το άρθρο 21 του GDPR, να εναντιωθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1 ε) σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, θα εξετάσουμε το αίτημά σας και θα το ικανοποιήσουμε, εφόσον δεν συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εκτός εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

• σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία θα χειριστεί την καταγγελία σας ως εποπτική αρχή, ανεξάρτητα από τον ρόλο της ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

• Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην Ενότητα 2. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, όπου μπορείτε να βρείτε τα πιο ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας.

7. Ασφάλεια δεδομένων

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται με κωδικοποιημένο τρόπο χρησιμοποιώντας το ευρέως χρησιμοποιούμενο και ασφαλές πρότυπο κρυπτογράφησης TLS (Transport Layer Security). Θα αναγνωρίσετε μια ασφαλή σύνδεση TLS από το πρόσθετο “s” μετά το “http” (δηλαδή, https://..) στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας ή από το εικονίδιο κλειδώματος. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία βελτιώνονται συνεχώς, για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, μερική ή πλήρη απώλεια, καταστροφή ή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων.

8. Τροποποιήσεις σε αυτήν την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων

Διατηρούμε την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων υπό τακτική αναθεώρηση για να βεβαιωνόμαστε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής. Έτσι, μπορεί να καταστεί απαραίτητη η αλλαγή της λόγω της πιθανής προσθήκης νέων λειτουργιών στην πλατφόρμα ή λόγω περαιτέρω νομικών απαιτήσεων. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας Ενημέρωσης, θα ειδοποιηθείτε ώστε να λάβετε γνώση των αλλαγών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο