Καλώς ήρθατε στην Πλατφόρμα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου ByDefault (www.bydefault-project.eu), που υλοποιείται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την εταιρεία ICT-ABOVO με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Πλατφόρμα αποσκοπεί στην ανταλλαγή εξειδικευμένης γνώσης ταξινομημένης ανά θεματικό τομέα, ώστε να διευκολύνεται η πρακτική εφαρμογή των αρχών της προστασίας δεδομένων από τους επαγγελματίες του χώρου της προστασίας δεδομένων (Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων, επαγγελματίες με σχετικό αντικείμενο, επαγγελματίες πληροφορικής που συμμετέχουν/υλοποιούν σχετικά έργα κ.ά.). Η Πλατφόρμα λειτουργεί με:

Η Πλατφόρμα λειτουργεί με την καθοδήγηση και την εποπτεία της Αρχής, χωρίς να αποσκοπεί στην παροχή συγκεκριμένων συμβουλών ή απαντήσεων σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή στην υποκατάσταση των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων.

Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Πλατφόρμας υπόκειται στους όρους που περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Ενημερωθείτε αναλυτικά για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της πλατφόρμας και εγγραφείτε για να συμμετάσχετε ή συνδεθείτε αν έχετε ήδη εγγραφεί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο